Komunikat w sprawie walnego zebrania członków klubu MUKS Piaseczno – Porządek Obrad.

2020-01-09 Aktualności

Zarząd klubu MUKS Piaseczno informuje , że termin  walnego zebrania członków klubu MUKS Piaseczno wyznaczono na dzień:

I termin  14.01.2020   godzina 18.30
II termin  14.01.2020   godzina 19.00

Miejsce:
stołówka SP5-GOSIR Piaseczno, ul. Sikorskiego 20.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie  Zebrania
 2. Wybór  Przewodniczącego  Zebrania
 3. Podjęcie  Uchwały  w  sprawie  przyjęcia  porządku  i  regulaminu  obrad
 4. Wybór  komisji:
  – Mandatowo-wyborczej
  – Skrótacyjnej
  – Statutowej  oraz  uchwał  i  wniosków
 5. Sprawozdanie  z  działalności  Zarządu  MUKS  Piaseczno  za  okres  11.10.2017-13.01.2020 r.
 6. Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  MUKS  Piaseczno  za  okres  sprawozdawczy
 7. Dyskusja  nad  sprawozdaniami
 8. Głosowanie  wniosku  komisji  Rewizyjnej  o  udzielenie  Zarządowi  absolutorium
 9.  Propozycje  zmian  w  statucie,  dyskusja   i  podjęcie  uchwał  w  tej  sprawie.
 10. Wybory  władz  MUKS  Piaseczno
 11. Podjęcie  uchwał  i  wniosków
 12. Sprawozdania  komisji  i  ogłoszenie  wyników  wyborów
 13. Zakończenie  zebrania

Komentowanie zabronione.

RSS wpisów