Poniżej dane i NUMERY KONT BANKOWYCH  do opłacania składek, obowiązujące od 01.02.2021.

Zapytania prosimy kierować na poniższy adres e-mail:

wplaty@mukspiaseczno.com.pl

PORSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT NA NASTĘPUJĄCE KONTA:

Grupy żeńskie 16 80020004 0043 5958 2000 0012
Grupy męskie 38 80020004 0043 5958 2000 0004

 

Międzyszkolny  Uczniowski  Klub  Sportowy
MUKS Piaseczno
ul. Gen. W. Sikorskiego 20,
05-500  Piaseczno

W tytule przelewów należy podać następujące informacje:
Imię i Nazwisko,
Grupa w której trenuje,
Opis wpłaty: np. składka członkowska za: miesiąc / rok

Składka płatna jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.