—————————————-  Imię i Nazwisko
 Prezes Zarządu  Krzysztof Kłobuchowski
 V-ce Prezes Zarządu  Katarzyna Rudnik
 V-ce Prezes Zarządu  Robert Sałkowski
 Sekretarz  Sławomir Liwiński
 Członek Zarządu  Krzysztof Chrzanowski
 Członek Zarządu  Natalia Matulka