—————————————-  Imię i Nazwisko  Kontakt e-mail
 P.O. Prezes Zarządu  Sławomir Łazarek Sławomir Łazarek
 V-ce Prezes Zarządu  Sławomir Łazarek  Sławomir Łazarek
 Członek Zarządu  Dorota Firlej  Dorota Firlej
 Członek Zarządu  Michał Walczuk  Michał Walczuk
 Członek Zarządu  Tomasz Pilarski  Tomasz Pilarski
 Członek Zarządu  Wojciech Laskowski Wojciech Laskowski
 Członek Zarządu  Krzysztof Kłobuchowski  Krzysztof Kłobuchowski
 Członek Zarządu  Robert Sałkowski Robert Sałkowski

 

Komisja Rewizyjna

 Imię i Nazwisko
 Krzysztof Bernat
 Marta Siara
 Agata Zabłocka