Zarząd MUKS Piaseczno wybrany w dniu 2017.11.09

 Imię i Nazwisko  Kontakt e-mail
 Prezes Zarządu  Paweł Siekański  Paweł Siekański
 V-ce Prezes Zarządu  Sławomir Łazarek  Sławomir Łazarek
 Członek Zarządu  Dorota Firlej  Dorota Firlej
 Członek Zarządu  Michał Walczuk  Michał Walczuk
 Członek Zarządu  Tomasz Pilarski  Tomasz Pilarski
 Członek Zarządu  Krzysztof Kłobuchowski  Krzysztof Kłobuchowski
 Członek Zarządu  Emil Postek  Emil Postek