—————————————-  Imię i Nazwisko  Kontakt e-mail
 Prezes Zarządu  Paweł Siekański  Paweł Siekański
 V-ce Prezes Zarządu  Sławomir Łazarek  Sławomir Łazarek
 Członek Zarządu  Dorota Firlej  Dorota Firlej
 Członek Zarządu  Michał Walczuk  Michał Walczuk
 Członek Zarządu  Tomasz Pilarski  Tomasz Pilarski
 Członek Zarządu  Krzysztof Kłobuchowski  Krzysztof Kłobuchowski
 Członek Zarządu  Emil Postek  Emil Postek

 

Komisja Rewizyjna

 Imię i Nazwisko
 Krzysztof Bernat
 Marta Siara
 Agata Zabłocka