Imię i nazwisko
 e-mail:
 PREZES   Maciej Gładysz  Maciej Gładysz
 WICEPREZES  CezaryDąbrowski  Cezary Dąbrowski
 SEKRETARZ-SKARBNIK  Andrzej Lewandowski  Andrzej Lewandowski
 CZŁONEK ZARZĄDU  Tomasz Rębiś  Tomasz Rębiś
 CZŁONEK ZARZĄDU  Andrzej Fusek  Andrzej Fusek
 CZŁONEK ZARZĄDU  Krzysztof Bernat  Krzysztof Bernat
 CZŁONEK ZARZĄDU  Robert Sałkowski  Robert Sałkowski
 CZŁONEK ZARZĄDU  Robert Szywalski  Robert Szywalski