—————————————-  Imię i Nazwisko
 Prezes Zarządu  Krzysztof Kłobuchowski
 V-ce Prezes Zarządu  Robert Sałkowski
 Sekretarz  Sławomir Liwiński
 Członek Zarządu  Krzysztof Chrzanowski
 Członek Zarządu  Artur Łuczyński
 Członek Zarządu  Nikodem Sarosiak
 Członek Zarządu  Michał Walczuk