Imię i Nazwisko  Tel. e-mail
 Tomasz Rębiś  664 491 014  Tomasz Rębiś
 Kamil Banowicz  660 934 069  Kamil Banowicz
 Natalia Matulka  730 319 086  Natalia Matulka
 Michał Walczuk  603 800 329  Michał Walczuk
 Cezary Dąbrowski  506 342 046  Cezary Dąbrowski
 Krzysztof Chrzanowski 512 855 175   Krzysztof Chrzanowski
 Marcin Kłobuchowski  509 460 986  Marcin Kłobuchowski
 Krzysztof Kłobuchowski  504 589 117  Krzysztof Kłobuchowski
Piotr Łosieniecki 690 604 220  Piotr Łosieniecki