Komunikat ws RODO

 

KOMUNIKAT w sprawie przetwarzania danych osobowych.

 

Szanowni Państwo,

Każdy z Państwa podpisując Deklarację Członka MUKS PIASECZNO za siebie i swoje dziecko podpisywał klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Jej treść brzmi następująco:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych celów klubu sportowego i nie będą one udostępniane innym osobom i podmiotom.

W związku z wprowadzeniem w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jesteśmy zobowiązani do udzielenia Państwu następujących informacji.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych podanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Państwa i dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, nr telefonu, adres zameldowania i adres email oraz wizerunku) jest:

MUKS Piaseczno
z siedzibą w Piasecznie ul. Sikorskiego 20,
adres e-mail: kontakt@mukspiaseczno.com.pl,
NIP: 123 12 60 434,
REGON: 145164440

 1. Upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych w naszym  Klubie są:
  a) Członkowie Zarządu Klubu
 2. b) Członkowie Komisji Rewizyjnej
 3. c) Trenerzy zatrudnieni na podstawie umowy przez MUKS Piaseczno.

Każda z wyżej wymienionych osób funkcyjnych jest zobowiązana do zachowania Państwa danych
w tajemnicy.

 1. Celem zbierania danych jest realizacja celów statutowych oraz promocja Klubu. Dane osobowe przetwarzane są przy okazji:
 2. a) zgłaszania zawodników na mecze, zawody i turnieje (imię i nazwisko, data urodzenia),
 3. b) podawania Ośrodkom wypoczynkowym list uczestników obozów organizowanych przez nasz Klub (imię i nazwisko, data urodzenia),
 4. c) sporządzania dokumentów do uzyskania i rozliczenia dotacji w Gminie Piaseczno (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zameldowania),
 5. d) zgłaszania zawodników na badania lekarskie w GOSiR Piaseczno (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, miejsce zameldowania),
 6. e) tworzenia sprawozdań z zawodów (imię i nazwisko, rok urodzenia, wizerunek),
 7. f) publikowania fotoreportaży z zajęć oraz obozów sportowych naszego Klubu (wizerunek).
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych i promocji Klubu.

 1. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione przez administratora, są to: organizatorzy zawodów i turniejów, ośrodki wypoczynkowe, Gmina Piaseczno oraz firma księgowa. Przekazanie danych osobowych nie uprawnia ww. podmiotów do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do celów wyraźnie wskazanych przez administratora.
 2. Dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, nr telefonu, adres zameldowania i adres email) będą przetwarzane przez okres: od daty podpisania Deklaracji Członka do dnia wykreślenia z listy członków MUKS PIASECZNO.

8.Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest nieograniczone czasowo.

 

Za Zarząd MUKS Piaseczno

/-/ Sławomir Łazarek

V-ce Prezes