ZMIANA TERMINU WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO MUKS PIASECZNO.

2017-10-11 Aktualności

 

Porządek  Walnego  Zebrania  Sprawozdawczo-Wyborczego Międzyszkolnego  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  Piaseczno.

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – oddział Sikorskiego
ul. Gen. Sikorskiego 20
05-500 Piaseczno

Stołówka

Termin I   09.11.2017  godzina 18.00

Termin II   09.11.2017  godzina 18.15

 1. Otwarcie  Zebrania
 2. Wybór  Przewodniczącego  Zebrania
 3. Podjęcie  Uchwały  w  sprawie  przyjęcia  porządku  i  regulaminu  obrad
 4. Wybór  komisji:

– Mandatowo-wyborczej
– Skrótacyjnej
– Statutowej  oraz  uchwał  i  wniosków

 1.  Propozycje  zmian  w  statucie,  dyskusja   i  podjęcie  uchwał  w  tej  sprawie
 2.  Sprawozdanie  z  działalności  Zarządu  MUKS  Piaseczno  za  okres  10.10.2013-11.10.2017 r.
 3.  Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  MUKS  Piaseczno  za  okres  sprawozdawczy
 4.  Dyskusja  nad  sprawozdaniami
 5.  Głosowanie  wniosku  komisji  Rewizyjnej  o  udzielenie  Zarządowi  absolutorium
 6.  Wybory  władz  MUKS  Piaseczno
 7.  Podjęcie  uchwał  i  wniosków
 8.  Sprawozdania  komisji  i  ogłoszenie  wyników  wyborów
 9.  Zakończenie  zebrania

Komentowanie zabronione.

RSS wpisów